Home > About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อณิช พลัส จำกัด ให้บริการด้านการผลิตสินค้าพรีเมี่ยมให้กับ  องกรค์ บริษัท หรือบุคคลที่ต้องการ โดยเราคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการผลิตเมื่อถึงมือของลูกค้า มั่นใจได้เลยว่าของทีได้รับคุณภาพดีอย่างแน่นอน และส่งของรวดเร็วตรงเวลา

sustainable development

การพัฒนาอย่างยั่งยืน Anish Plus Co.,Ltd

บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนา บริษัทให้ดียิ่งขึ้นทุกๆปี เรามีเกณฑ์ชี้วัด KPI ที่แน่ชัด เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำ และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ทีมงานและองค์กรต้องเติบโตไปพร้อมกัน
พัฒนาการทำงาน เพิ่มศักยภาพให้ทีมงาน
เกณฑ์ชี้วัด KPI ที่แน่ชัดเจน
มีเป้าหมาย สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
ทีมงานและองค์กร
ต้องเติบโตไปพร้อมกัน
พัฒนาการทำงาน
เพิ่มศักยภาพ
ให้ทีมงาน
เกณฑ์ชี้วัด KPI
ที่แน่ชัดเจน
มีเป้าหมาย
สร้างความสำเร็จ
ที่ยิ่งใหญ่
Social Responsibility Policy

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบที่จะพัฒนาสังคมพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติทั้ง 6 หลักมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ANISH PLUS CORE VALUE

ค่านิยมหลักของเรา

INSPIRATION

แรงบันดาลใจไม่มีสิ้นสุด

 

แรงบันดาลใจไม่มีสิ้นสุด การนำปัญหาต่างๆของลูกค้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด Solutions ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้

INNOVATION

การไม่หยุดสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

เพื่อชีวิต เป็นผู้นำในด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ อณิช พลัส ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

INTRAPRENEUR

คิดแบบผู้ประกอบการ

 

ความคิดริเริ่มและมองเห็นช่องทางการทำธุรกิจ ต่อสู้และแก้ไขปัญหานำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

INTERGRITY

บริหารงานด้วยหลักคุณธรรม

 

ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและทีมงาน ตั้งแต่ วิจัยพัฒนาจนถึงการบริการหลังการขาย

Company policy and objectives

นโยบายและจุดมุ่งหมายของบริษัท

สินค้าคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม

           เราจึงมุ่งเน้นตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่ดี และมีความเหมาะสมที่สุด ตลอดไปจนถึงฝึกพนักงาน และช่างฝีมือทุกท่านที่ร่วมงานกับเรา ให้มีความประณีต รอบคอบ แล้วพัฒนาศักยภาพทางด้านฝีมืออยู่เสมอ

เป้าหมายของเราคือความสำเร็จ

           เรามีเป้าหมายอย่างแน่ชัดทุกเป้างาน ที่จะต้องบรรลุให้สำเร็จ และมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ผลิตสินค้าทันตามเวลาที่กำหนด แต่ละล็อต เพื่อให้ลูกค้าได้มีสินค้าใช้ ของไม่ขาดตลาดอย่างเด็ดขาด แล้วทั่วถึงผู้บริโภคทุกคน

เราใส่ใจทุกผลิตภัณฑ์

           ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตนั้นมีหลากหลายแบบ สิ่งทอ ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ความยาก หรือความง่าย เราก็ใส่ใจในการผลิตเหมือนกันหมด เพราะเราให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่สุดนั้นเอง

รวดเร็วตรงต่อเวลา

           การบริการ ความรวดเร็วและการบริการที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราให้ความสำคัญสูง เพราะเรามีลูกค้าหลากหลายประเภท บางท่านต้องการงานด่วน งานรวดเร็ว เราจึงได้มีการบริหารเวลา และความเสี่ยงในการผลิตอย่างแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าตรงเวลา ก่อนกำหนด